top of page

Добредојде во креативниот свет на Windmill Shop

ланче.jpg

На светот му 

треба

нешто што

ГО ИМАШ САМО ТИ

тоа нешто

ПОДЕЛИ ГО СО СВЕТОТ

Денес сакам да ти раскажам  една приказна...една биде убава приказна...

Со убав почеток и крај...приказна која долго ќе ја паметиш и со радост ќе ја раскажуваш...

Денес сакам да ти раскажам една шарена тркалезна приказна!

bottom of page